Zoeken

“Noordzee als ‘power house’ maakt energietransitie in Nederland miljarden euro’s goedkoper”

15 juni 2020

Artboard

Utrecht, 15 juni 2020 – “Strategische koppeling en inzet van alle energiesystemen op de Noordzee kan Nederland miljarden besparen op de weg naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Als Nederland met een goede coördinatie en regie offshore wind, offshore aardgas, CCS,  offshore geproduceerde waterstof en elektriciteit inzet én slim gebruik maakt van bestaande infrastructuur, kan dat de Noordzee tot een ‘powerhouse’ maken.” Dat is de conclusie van het rapport ‘Unlocking potential of the North Sea’  van het onderzoeksprogramma North Sea Energy, waarvan Ernst Paul Nas (plv. Directeur-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) vandaag het eerste exemplaar ontving.

Ernst Paul Nas: “De weg naar een volledig duurzaam energiesysteem is er een met veel onzekerheden en complexe vraagstukken. Door slimme koppelingen te maken tussen verschillende toepassingen op de Noordzee kunnen we kosten besparen, effectiever gebruik maken van de ruimte op zee en de energietransitie versnellen. Daarbij hebben we aandacht voor de vele functies en gebruikers van de Noordzee zoals de visserij, scheepvaart, natuur en defensie. Dit doen we onder andere in het Noordzeeoverleg. Een integrale benadering vraagt voorruit kijken. Het is daarom goed daar nú stappen in te zetten. Het North Sea Energy programma helpt daarbij.”

Hans Timmers, voorzitter NWEA, stelt: “De Noordzee is de ideale plek voor de realisatie van onze toekomstige duurzame energievoorziening. Om de switch te maken van fossiel naar duurzame energie moeten we aan de slag met grootschalige wind op zee. Zo krijgt de industrie toegang tot betaalbare groene energie om hun processen te verduurzamen (elektrificatie) en maken we de grote stappen die we willlen zetten naar een schone toekomst. Daarvoor moeten we samenwerken; wind kan het niet alleen. Integratie met energieopslag en de koppeling met andere netwerken en landen rondom de Noordzee zorgen voor de balans in dit nieuwe duurzame energienetwerk .”

Uit het onderzoek blijkt dat de energietransitie betaalbaar blijft indien het gehele offshore portfolio gebruikt wordt én de verschillende sectoren gekoppeld worden. Dan wordt meerwaarde geleverd. Dat vergt natuurlijk wel een goede regievoering en coördinatie. In het rapport zijn daarom ook aanbevelingen opgenomen om snel actie te nemen op het gebied van regulering, op de energietransitie gerichte wetgeving, en verdere uitwerking van richtlijnen voor vergunningen en internationale afstemming.

Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee geeft aan: “Het is nu de tijd om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een gezonde balans te komen tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening. Nederland heeft nu de kans om daar wereldwijd koploper in te worden: zo kunnen we zowel onze klimaat- als natuurdoelen halen.”

René Peters, bij TNO de expert op het gebied van het integreren van energiesystemen, presenteerde vandaag met trots de uitkomsten van dit innovatie-onderzoek: “Ons programma onderscheidt zich door alle offshore mogelijkheden in een integrale systeembenadering te plaatsen, waarbij de synergiën centraal staan. We zijn namelijk in de toekomst afhankelijk van de mix van meerdere energiesoorten. Zie het als een soort orkest dat goed en optimaal op elkaar moet worden afgestemd. We kijken binnen het programma dan ook naar de diverse scenario’s. Zo blijkt dat als je nu CCS op de Noordzee zou limiteren,  dat ons alleen al miljarden euro’s extra kosten om die CO2 op een andere manier weg te nemen. Electrificeren van platforms met offshore wind energie kan CO2 emissiereductie versnellen en waterstof conversie op zee kan de systeem kosten verlagen.  Belangrijk voor toekomstig beleid van de overheid.” De volgende fase van het onderzoek zal naar de Noord-West Europese schaal kijken. “Juist het balanceren van de energiemarkten gaat het verschil maken in leveringszekerheid, kosten van de energietransitie en wellicht ook banenpotentieel, zeker op Europees niveau,” aldus Peters.

Het North Sea Energy programma is een publiek-privaat onderzoeksconsortium van meer dan 30 internationale partijen. Naast onderzoek test zij uitkomsten ook direct in de praktijk. Een eerste pilot  binnen deze scope wordt al ontwikkeld: PosHYdon. Hierbij worden offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd op een producerend platform voor de kust van Scheveningen. Een unicum in de wereld en een voorbeeld van Nederlandse energie-innovatie.

Uitreiking rapport ‘Unlocking potential of the North Sea’

Tijdens een online talkshow, gehost door moderator Jan Douwe Kroeske en met verschillende panelleden zoals Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen), Floris van Hest (Directeur Stichting De Noordzee), Hans Timmers (voorzitter NWEA) en Arendo Schreurs (Directeur Generaal NOGEPA) werd duidelijk welke kansen er op de Noordzee liggen voor de Nederlandse energievoorziening als de offshore energiesystemen geïntegreerd worden en dit geheel goed gecoördineerd wordt.  

Rene Peters (TNO, helemaal rechts) overhandigt eerste exemplaar van het rapport Unlocking potential of the North Sea aan Ernst Paul Nas (midden voor), plv Directeur-Generaal van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat