Zoeken

Resultaten 2017

Synthese paper Klimaatwinst op de Noordzee

In 2017 richtte het North Sea Energy programma zich vooral op het beoordelen van de toegevoegde waarde van platformelektrificatie. Hiervoor zijn de platforms beoordeeld en elektrificatie-scenario's geoptimaliseerd. Ook is een eerste beoordeling gemaakt voor andere mogelijkheden voor systeemintegratie, waaronder:

Het onderzoek bood ook perspectieven op de rol van systeemintegratie-opties in het energielandschap van de toekomst, de macro-economie, de milieuvoordelen van platformelektrificatie en het effect op de ‘human capital’ agenda.

De online Energieatlas is in 2017 voor het eerst gepubliceerd.

De onderzoeksresultaten van het programma zijn samengevat in het synthesedocument 'Klimaatwinst door systeemintegratie op de Noordzee'. 

Publieke deliverables

 • Towards sustainable energy production on the North Sea

Andere deliverables

 • North Sea Energy Atlas
 • Re-use of subsurface assets
 • Review of scenarios for offshore system integration on the North Sea towards 2050
 • Human Capital Agenda
 • Info sheets offshore system integration options
 • Techno-economic explortation of gas to wire at nearly-depleted fields
 • Towards sustainable energy production on the North Sea
 • Inventory of innovative energy transition concepts
 • The value of electrification of offshore gas platforms
 • Life cycle assessment of platform electrification