Zoeken

2 Samenleving en governance

Samenleving en governance

Implementatie van nieuwe technologieën voor een klimaatneutraal energiesysteem op de Noordzee vereist inzicht in het sociaal-technische kader dat er voor deze technologieën bestaat. Het gaat om technologieën zoals offshore windenergie, CO2-afvang, transport en opslag, energie-eilanden en offshore waterstofproductie, - transport en eventueel opslag .

Onderzoeksdoel

Het onderzoeksdoel is het verschaffen van inzicht in het sociaal-technische kader. Dat kader is nodig voor een succesvolle implementatie van offshore systeemintegratie. Daarnaast geven we inzicht in welke randvoorwaarden nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de geselecteerde energiehubs. De randvoorwaarden worden beschouwd vanuit een regelgevend, juridisch, beleidsmatig en maatschappelijk perspectief.

Verder bestuderen we factoren als wet- en regelgeving, beleidskaders en beschikbare standaardisaties die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de technologieën. Daarnaast bestuderen we de factoren die invloed hebben op de perceptie van belanghebbenden en de maatschappelijke inpassing van (nieuwe) technologieën. Deze factoren nemen wij mee in de besluitvormingsstrategieën.

Onderzoeksactiviteiten

- Verkennen van onderzoeksvragen
- Regelgevend kader
- Standardisatie
- Sociale inpassing van offshore systeemintegratie
- Opties voor beleidsanalyse van de integratie van offshore systemen in de Noordzeelanden
- Communicatie en stakeholder engagement

  • Verkennen van onderzoeksvragen
  • Regelgevend kader
  • Standardisatie
  • Sociale inpassing van offshore systeemintegratie
  • Opties voor beleidsanalyse van de integratie van offshore systemen in de Noordzeelanden
  • Communicatie en stakeholder engagement

Projectleiders aan het woord

Regelgevend kader

Stakeholder perceptie