Zoeken

3 Veiligheid, integriteit en betrouwbaarheid

Veiligheid, integriteit en betrouwbaarheid

In 2018 is een begin gemaakt met het screenen van de risico's die verbonden zijn aan de gekozen scenario’s van offshore waterstofproductie- en opslag. Er is gekeken naar de impact van de offshore productie en transport van waterstof op de veiligheid en integriteit van de bestaande (of nieuwe) infrastructuur. Daartoe is gebruik gemaakt van een platform dat uitsluitend wordt gebruikt voor de productie en opslag van waterstof.

Er is nog veel onbekend over de veiligheid omtrent productie en transport van waterstof op zee. Dit is opgenomen in een model dat het mogelijk maakt om de gevolgen van waterstoftransport (en de onzekerheden ervan) te begrijpen. In dit werkpakket stellen we thermodynamische en bouwkundige vragen voor de verschillende scenario’s van systeemintegratie. Tevens worden instrumenten voor het veiligheidsbeheer van pijpleidingen en een beslissingsondersteunend engineering-instrument voor het hergebruik van waterstofplatforms ontwikkeld.

Q13a-A platform van Neptune Energy in Nederland is de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld.

Onderzoeksdoel

Antwoorden geven op onderzoeksvragen met betrekking tot veiligheid en integriteit. Maken van een analyse van de veiligheid van de verschillende scenario’s voor productie en opslag van waterstof en een analyse van de integriteit van de verschillende systeemcomponenten en –structuren.

Onderzoeksactiviteiten