Zoeken

5 Offshore logistiek

Offshore logistiek

Logistiek speelt een belangrijke rol bij het veilig en efficiënt opereren van het offshore energiesysteem. De offshore energiesector wordt momenteel geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van de geplande daling van de offshore gasproductie en de snelle groei van offshore windenergie.

Samenwerking in de logistiek tussen de gas- en windsector leiden tot grote kostenbesparingen en emissiereducties.

Kosten- en emissiereductie

Er is groot belang bij een kosten- en emissiereductie door optimalisatie van Operations & Maintanance (O&M) in de wind- en gassector. Om dit te bereiken verschuift O&M steeds meer naar predictief en preventief onderhoud met een steeds lagere bezoekfrequentie tot gevolg. De kosten van O&M voor de gassector worden sterk bepaald door de uitdagingen die oudere offshore gasactiva met zich meebrengen. Dit leidt tot een grotere frequentie van de interventies en bezoeken.

Door in de logistiek samen te werken tussen verschillende operators, en tussen de gas- en windsector, kunnen grote kostenbesparingen en emissiereducties gerealiseerd worden. Digitale ontwikkelingen kunnen van groot belang zijn om de voordelen van een dergelijke geïntegreerde logistiek in de offshore-sector te benutten.

Onderzoeksdoel

We kijken naar synergiën in de gedeelde logistiek voor O&M van offshore gas en wind om kosten- en emissiereductie realiseren. Hierbij kijken we naar opkomende technologieën zoals digitalisering, automatisering en voorspellend onderhoud. Een mogelijke bijkomstigheid is dat we digitale technologieën die ook relevant zijn voor een geïntegreerd energiesysteem in ons onderzoek tegen kunnen komen.

Daarnaast stellen we, in nauwe samenwerking met werkpakket 2, de regelgeving van gedeelde logistiek aan de orde.

Onderzoeksactiviteiten