Zoeken

Resultaten 2018

In 2018 is in het North Sea Energy programma gekeken naar scenario’s waarin verschillende systeemintegraties zijn gecombineerd (parallel/serie). De focus lag hierbij op platformelektrificatie aangevuld met Power-to Hydrogen en CO2 transport & opslag.

Op drie locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee hebben we aan de hand van een aantal onderzoeksthema's de voordelen en uitdagingen van offshore systeemintegratie vanuit een technisch, economisch, ecologisch en regelgevend perspectief onderzocht.

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een synthesedocument ”Hybrid offshore energy transition options - The merits and challenges of combining offshore system integration options”.

Downloads

Publieke deliverables

- Regulatory framework: barriers or drivers for offshore system integration
- Screening impacts of offshore infrastructures on marine species groups: a North Sea case study for system integration
- Strategic Assessment of Environmental Impacts of Offshore System Integration Options

  • Regulatory framework: barriers or drivers for offshore system integration
  • Screening impacts of offshore infrastructures on marine species groups: a North Sea case study for system integration
  • Strategic Assessment of Environmental Impacts of Offshore System Integration Options

Andere deliverables

- Techno-economic scenarios and economic impact of offshore energy system integration options at case study areas
- Screening of optimum re-use of the subsurface

  • Techno-economic scenarios and economic impact of offshore energy system integration options at case study areas
  • Screening of optimum re-use of the subsurface