Zoeken

1 Energiehubs

Noordzee-energiehubs en infrastructuur

De Noordzee kent verschillende subregio's en gebieden, allemaal met hun eigen kansen en uitdagingen. Sommige kansen en uitdagingen zijn generiek. Andere zijn locatiegebonden omdat verschillende stakeholders, grensoverschrijdende regelgeving, ruimtelijke claims en de aanwezigheid van bestaande infrastructuur een andere rol spelen. Voor een snelle systeemintegratie is daarom een strategisch plan per hub en een ontwikkelingsplan voor de korte termijn nodig.

Een snelle systeemintegratie vraagt om een strategisch plan per hub.

Onderzoeksdoel

In dit werkpakket selecteren wij een aantal energiehubs die van belang kunnen zijn om de systeemintegratie op de Noordzee te verwezenlijken. Voor deze regio’s wordt een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd die in de routekaart van WP 7 wordt opgenomen. In deze roadmap staan ook aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en implementatie.

In nauwe samenwerking met werkpakket 2 t/m 5 identificeren we de uitdagingen die van toepassing zijn op de geselecteerde hubs. Het gaat om economische, technische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen en uitdagingen op het gebied van regelgeving.

Onderzoeksactiviteiten

- Identificeren en selecteren van energiehubs voor verder onderzoek en ontwikkeling
- Selecteren van relevante generieke en locatiegebonden onderzoeksvragen
- Techno-economische analyse voor geselecteerde energiehubs

  • Identificeren en selecteren van energiehubs voor verder onderzoek en ontwikkeling
  • Selecteren van relevante generieke en locatiegebonden onderzoeksvragen
  • Techno-economische analyse voor geselecteerde energiehubs