Zoeken

7 Roadmap

Roadmap naar een geïntegreerd Noordzee-energiesysteem in 2050

Er is behoefte aan een geïntegreerde visie en routekaart om het klimaatneutrale energiepotentieel van de Noordzee te ontsluiten en tegelijkertijd de waarde voor de samenleving en de natuur te optimaliseren. Er is behoefte aan informatie over de huidige rol en het toekomstige potentieel van de voorziening, transport, vraag, omzetting en opslag van energie op de Noordzee. Ten slotte zijn er op korte termijn acties nodig om de integratie van het energiesysteem mogelijk te maken.

Op dit moment ontbreken dergelijke actieplannen en een sectoroverschrijdende routekaart naar 2050. Dat leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid voor Nederlandse beleidsmakers, projectontwikkelaars en de samenleving.

Een sector overschrijdende routekaart moet bijdragen aan duidelijkheid

Informatie voor roadmap

Feitelijke informatie is nodig om dit stappenplan te ontwikkelen (zie onderzoeksactiviteit 1). Dit vereist een participatief proces, kennisdeling en kennismakelaars binnen North Sea Energy. Voormalige North Sea Energy projecten laten zien dat kennis, informatie en gegevens over het energiesysteem van de Noordzee verdeeld zijn over de verschillende personen, instellingen en organisaties die een belang hebben in het energiesysteem. Inzichten uit onderzoek moeten binnen en buiten het programma worden gevalideerd en getest door afstemming met de industrie en de andere belanghebbenden op de Noordzee. Dit zal een informatie/kennisbank opleveren met de bouwstenen voor de roadmap en het actieplan. Belangrijke informatie over de huidige rol en het toekomstige potentieel van energiebronnen en -dragers zal in deze publieke roadmap worden verstrekt. Denk hierbij aan: offshore windenergie, CO2-transport en –opslag en waterstof.

Cocreatie

Het ontwikkelen van een routekaart voor de CO2-arme energieontwikkeling op de Noordzee (geografische focus Nederland) vereist cocreatie en zal worden gedaan door alle partners die betrokken zijn bij North Sea Energy samen met andere relevante (externe) stakeholders. Deze andere stakeholders worden betrokken door deelname aan workshops en afstemmingsbijeenkomsten. Om de impact vast te stellen is het de bedoeling dat de roadmap aansluit bij belangrijke strategie- en beleidsprocessen, zoals het Noordzeeakkoord en het volgen van de Strategische Agenda Noordzee 2030.

Onderzoeksdoel

Dit werkpakket zal de resultaten van alle werkpakketten integreren om de bouwstenen te leveren voor een stappenplan voor de integratie van offshore-systemen op de Noordzee.

Het zal op feiten gebaseerde input bevatten voor een North Sea Energy Outlook 2050 en ook met andere onderzoeksprogramma's, consortia en beleidsprocessen samenwerken om gemeenschappelijke visies en acties te ontwikkelen.

Tijdlijnen met geografische verduidelijking worden gepresenteerd om systeemintegratieprojecten in de loop van de tijd en in de ruimte te ontwikkelen. Beoordelen of het op elkaar afstemmen van investeringsagenda's in infrastructuurontwikkelingen, transformatie of ontmanteling belemmeringen opleveren die moeten worden opgelost. Dit omvat ook de identificatie van lock-in en regrettrajecten op basis van de resultaten van WP1 en WP6, tezamen met de raadpleging van de belanghebbenden.

Op basis van de multidisciplinaire resultaten die in alle fasen en werkpakketten van het Noordzee-energieprogramma worden gegenereerd, zal een stappenplan en een bijbehorend actieplan worden opgesteld.

Onderzoeksactiviteiten

    Joris Koornneef

    Duurzame geo-energiestrategie consultant; ondersteuning van duurzame energietransitie naar  CO2 vrije samenleving. Expertises: duurzame geo-energie, geologie, geo-engineering, biomassa en CCS, energieopslag.