Zoeken

4 Milieu en ecologie

Milieu en ecologie

Veel initiatieven voor de energietransitie op de Noordzee hebben gevolgen voor het milieu en de ecologie. Voor het maken van de roadmap ‘Towards an integrated North Sea Energy system 2050’ is overzicht van reeds bekende, maar ook onbekende informatie essentieel. Het gaat o.a. om informatie over de leefgebieden van diersoorten en bodemtypes. Er moeten ook keuzes worden gemaakt over bestaande installaties op de Noordzee. De opties zijn hergebruik en ontmanteling. Maar ook het laten staan van installaties als ontmanteling negatieve ecologische gevolgen heeft.

Het laten staan van installaties als ontmanteling negatieve ecologische gevolgen heeft behoort tot de mogelijkheden.

Onderzoeksdoel

We zetten bestaande kennis over ecologie en milieu in een overzichtskaart. Daarnaast doen we onderzoek naar de ecologische waarde van bestaande offshore constructies. Tevens beoordelen we de CO2-voetafdruk van offshore constructies (zoals platforms en energie-eilanden).

Onderzoeksactiviteiten

  • Verzamelen en interpreteren van ecologische informatie voor de onderbouwing van de energiehubs in de Noordzee
  • Deze toevoegen aan de Energy Atlas
  • De bestaande offshore constructies beoordelen op hun ecologische waarde
  • De ecologische voetafdruk van de offshore constructies onderzoeken, inclusief de eventuele ontmantelingsfase

Projectleider aan het woord

CO-2 voetafdruk bij de productie van waterstof