Zoeken

Systeemintegratie op de Noordzee

neem een duik

North Sea Energy

Nieuwe concepten voor een geïntegreerde aanpak van het offshore energiesysteem

Europa is op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar én betaalbaar is. De Noordzee speelt hierin een sleutelrol. Eerst met olie- en gasproductie en nu in toenemende mate met hernieuwbare energie. De Noordzee biedt kansen voor grootschalige productie van windenergie, waterstof, zon- en martieme energie en ondergrondse CO2-opslag.

Het North Sea Energy programma onderzoekt met bijna 40 (inter)nationale partijen hoe het potentieel van de Noordzee met een integrale aanpak benut kan worden voor een klimaatneutraal energiesysteem. Het programma onderzoekt de voordelen van slimme koppelingen tussen de verschillende huidige en toekomstige energiefuncties op de Noordzee. Deze voordelen leveren de samenleving besparingen op in geld en tijd. Ook gebruiken we de ruimte effectief en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk teruggebracht.

Meer over ons
tno
tno

Energy Atlas

North Sea Energy Atlas

Een integrale aanpak op de Noordzee vraagt om een benadering vanuit verschillende invalshoeken: techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving zijn hierbij belangrijke invalshoeken.

De North Sea Energy Atlas laat een compleet overzicht zien van een groot aantal activiteiten op de Noordzee op het gebied van o.a. energie, transport, ecologie en defensie.

Ontdek de Energy Atlas

Programma

North Sea Energy Programma

Centraal in het programma staat een integrale aanpak van het offshore energieportfolio. Eerdere onderzoeken van North Sea Energy laten zien dat voordelen te behalen zijn als we de verschillende energiefuncties, zoals de productie van wind, waterstof en aardgas, slim koppelen. Deze slimme koppelingen zorgen voor CO2 reductie, kostenbesparing, effectief gebruik van de ruimte op zee én een versnelling van de energietransitie. Met goede samenwerking en coördinatie verzilveren we kansen en zetten we de Noordzee op de kaart als voorbeeldregio voor de Europese energietransitie.