Zoeken

Benutten van Noordzeepotentie

neem een duik

North Sea Energy

Benutten van de Noordzee potentie

Europa is op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem dat betrouwbaar én betaalbaar is. De Noordzee speelt hierin een sleutelrol. Eerst met olie- en gasproductie en nu in toenemende mate met hernieuwbare energie. De Noordzee biedt kansen voor grootschalige productie van windenergie en waterstof en ondergrondse CO2-opslag.

Het North Sea Energy programma onderzoekt met ruim 30 (inter)nationale partijen hoe het potentieel van de Noordzee met een integrale aanpak benut kan worden voor een klimaatneutraal energiesysteem. Het programma onderzoekt de voordelen van slimme koppelingen tussen de verschillende energiefuncties op de Noordzee. Deze voordelen leveren de samenleving besparingen op in geld en tijd. Ook gebruiken we de ruimte effectief en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk teruggebracht.

Meer over ons
tno
tno

Energy Atlas

North Sea Energy Atlas

Een integrale aanpak op de Noordzee vraagt om een benadering vanuit verschillende invalshoeken. Techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving zijn hierbij belangrijke invalshoeken.

De North Sea Energy Atlas laat een comleet overzicht zien van een groot aantal activiteiten op de Noordzee op het gebied van o.a. energie, transport, ecologie en defensie.

Ontdek de Energy Atlas

Programma

North Sea Energy Programma

Centraal in ons programma staat een integrale aanpak van het offshore energieportfolio. Eerdere onderzoeken van North Sea Energy laten zien dat voordelen te behalen zijn als we de verschillende energiefuncties, zoals productie van wind, waterstof en aardgas, slim koppelen. Slimme koppelingen zorgen voor CO2 reductie, kostenbesparing, effectief gebruik van de ruimte op zee én een versnelling van de energietransitie. Met goede samenwerking en coördinatie verzilveren we kansen en zetten we de Noordzee op de kaart als voorbeeldregio voor de Europese energietransitie.