Organisatie

De organisatie van North Sea Energy bestaat uit de stuurgroep, de programmamanager en een Programma Management Team. Adviesrollen zijn weggelegd voor de klankbordgroep, toetsingsraad en het communicatieteam.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit alle volwaardige leden en wordt voorgezeten door de programmamanager. Hun belangrijkste taken zijn:

 • De selectie van de onderzoeksactiviteiten
 • Het goedkeuren van wijzigingen in de reikwijdte van een werkpakket
 • De aanvaarding van de toetreding van een deelnemer tot het project
 • De goedkeuring van bijdragen in natura van een volwaardige deelnemer aan een werkpakket.

Klankbordgroep

De klankbordgroep dient als reflectie, heeft een signaleringsfunctie en adviseert de programmamanager over belangrijke zaken met betrekking tot de uitvoering van het programma. Leden van de klankbordgroep zijn stakeholders die van groot belang zijn voor de activiteiten die in het North Sea Energy programma worden geïnitieerd.

 • TKI Gas - Jorg Gigler
 • TKI Wind op Zee - Bob Meijer
 • NWEA - Hilbert Klok
 • Rijkswaterstaat - Kees Vlak
 • MVI Energie - Frans van der Loo
 • Stichting Noordzee - Floris van Hest
 • TenneT - Thomas Donders
 • TenneT - Niek Olijve (formal replacement)
 • MSG - George Wurpel
 • Eco-effective solutions - Anne Mette Jorgenson
 • EEEGR - Simon Gray
 • NEXSTEP - Jacqueline Vaessen
 • NOGEPA - Arendo Schreurs

Programma management team

René Peters

René is Business Director en verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van offshore energie.

Madelaine Halter

Programmamanager; verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van het gehele programma

Ellen van der Veer

Ellen is Interface Manager en verantwoordelijk voor de relaties met de ‘in-kind’ partners.

Joris Koornneef

Joris is wetenschappelijk leider en verantwoordelijk voor de wetenschappelijke coördinatie en afstemming tussen de projecten.

Susan Kimkes

Voorzitter van het North Sea Energy communicatieteam. Communicatie & industrierelatiemanager.