Zoeken

Programma

Dynamisch onderzoeksprogramma

North Sea Energy is een dynamisch onderzoeksprogramma waarbij een integrale aanpak van het energiesysteem centraal staat. De 40+ publiek-private internationale organisaties richten zich op het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe concepten voor offshore systeemintegratie op de Noordzee. Het programma onderscheidt zich door het participatieve proces, kennisdeling en kennisbemiddeling.

De Noordzee biedt de mogelijkheden voor een integrale realisatie van het toekomstig klimaatneutrale energiesysteem, vanwege:

  De Noordzee biedt kansen voor grootschalige windenergie en waterstof productie, en ondergrondse CO2-opslag. North Sea Energy kijkt naar de voordelen die de koppelingen van deze energiefuncties biedt. Door de infrastructuur van windenergie, waterstof, CO2 en aardgas aan elkaar te koppelen, besparen we geld en tijd. Daarbij maken we effectief gebruik van ruimte én reduceren we CO2-uitstoot. De Noordzee zal een spil vormen in de realisatie van de Europese energietransitie.

  De aanpak

  De onderzoeksprojecten binnen het North Sea Energy programma zijn gebaseerd op de volgende vertrekpunten:

   Deze vertrekpunten staan centraal in de werkpakketten 1 t/m 6. De focus ligt op de behoefte aan een geïntegreerde visie. Een routekaart om het enorme potentieel op de Noordzee inzichtelijk te maken is onderdeel van werkpakket 7.

   We bekijken de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Techniek, markt, maatschappij, ecologie, ruimtelijke planning en regelgeving zijn belangrijke invalshoeken.  Tegelijkertijd willen we de kosten voor de samenleving en de impact op de natuur beperken. Dit komt tot uiting in werkpakket 7.   

   Opname van de energiefuncties binnen het programma

   Stapsgewijs worden sinds 2017 de verschillende energiefuncties in de onderzoeksprojecten van het programma opgenomen.

    Klik op de werkpakketten voor meer informatie: