Zoeken

Resultaten

Resultaten en opvolging

Het doel van het North Sea Energy programma is het ontwikkelen van een roadmap voor ‘Offshore systeemintegratie op de Noordzee richting 2050’. Hierin worden de resultaten van alle fasen uit het North Sea Energy programma geïntegreerd.

De roadmap bestaat uit:

  • Tijdspad voor de ontwikkeling van systeemintegratieprojecten
  • Beoordeling of investeringsagenda’s belemmeringen opleveren in de infrastructuurontwikkelingen en of deze opgelost moeten worden

Het gezamenlijk ontwikkelen van een roadmap met partners en externe partijen, en de hieruit voortkomende systeemintegratie pilots en projecten als spin off van het North Sea Energy programma, zien wij als een waardevol resultaat.

De resultaten van de onderzoeksprojecten per fase staan in het submenu of klik hieronder: