Zoeken

Klankbordgroep

Leden van de klankbordgroep zijn geen partner in het programma. Zij hebben een adviserende rol. Zij geven kritische reflectie op het onderzoek en de resultaten vanuit hun eigen standpunt(en).

-

De leden

Next Step

Jacqueline Vaessen | General Manager

Youth Climate Movement

Werner Schouten | Chairman

IRO - The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

Sander Vergroesen | Managing Director

NOGEPA

Machiel Brouwer | Young Energy Officer

TKI Nieuw Gas | Topsector Energie

Jörg Gigler | Director

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Karin Heijmen | Senior Beleidsadviseur

Randstad

Marjolein ten Hoonte | Directeur Arbeidsmarkt en MVO

TKI Wind op Zee | Topsector Energie

Bob Meijer | Director

Branche Organisatie Zeehavens

Randolf Weterings | Program manager electrification and hydrogen bij Port of Rotterdam

Stichting De Noordzee

Heleen Vollers | Senior Projectleider Natuurvriendelijke Offshore Energie

Dutch Marine energy Centre

Britta Schaffmeister | CEO

TenneT TSO B.V.

Thomas Donders | Projectleider Offshore Netontwikkeling