Zoeken

Klankbordgroep

Leden van de klankbordgroep zijn geen partner in het programma. Zij hebben een adviserende rol. Zij geven kritische reflectie op het onderzoek en de resultaten vanuit hun eigen standpunt(en).

-

De leden

Youth Climate Movement

Werner Schouten | Chairman

IRO - The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

Sander Vergroesen | Managing Director

TKI Nieuw Gas | Topsector Energie

Jörg Gigler | Director

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Karin Heijmen | Senior policy adviser

TKI Wind op Zee | Topsector Energie

Bob Meijer | Director

Branche Organisatie Zeehavens

Randolf Weterings | Program manager electrification and hydrogen bij Port of Rotterdam

Stichting De Noordzee

Heleen Vollers | Senior Project Leader Nature-friendly Offshore Energy

Dutch Marine Energy Centre

Britta Schaffmeister | CEO

TenneT TSO

Thomas Donders | Project Leader Offshore Grid Development

EEEGR

Executive Director of Policy & External Affairs

NWEA

André Craens | Senior Policy Advisor

Natuur en Milieu

Peter de Jong | Programme Leader for Electricity Production