Zoeken

Klankbordgroep

Het North Sea Energy programma onderscheidt zich door het inbedden reflecties en visies van onafhankelijke deskundigen. Daarvoor wordt in iedere fase een Klankbordgroep samengesteld. Leden van de klankbordgroep zijn geen partner in het programma. Zij hebben een adviserende en reflecterende rol. Zij geven kritische feedback op (de aanpak van) het onderzoek en de resultaten op basis van hun eigen kennis, ervaring en visie.

-

De leden

Bluespring BV

Peter Scheijgrond | CEO

Branche Organisatie Zeehavens

Randolf Weterings | Program manager electrification and hydrogen bij Port of Rotterdam

Dutch Energy from Water Association (EWA)

Peter Scheijgrond | Chairman

IRO - The Association of Dutch Suppliers in the Offshore Energy Industry

Tjerk Suurenbroek | Global Business Development Manager

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Jim van Keulen | Beleidsadviseur windenergie op zee

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Rene Moor | kwartiermaker programma energiesysteem

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ruben Prins | Coordinating Policy officer offshore wind energy

NWEA

André Craens | Senior Policy Advisor

NLHydrogen

Samira Farahani | Program Coordinator System & Infrastructure and Coordinator International Affairs

Natuur en Milieu

Peter de Jong | Programme Leader for Electricity Production

Nextstep

Thijs Starink | Director

Noordzeeoverleg

Eef Silver | Secretary

Stichting De Noordzee

Ewout van Galen | Director

TenneT TSO

Michel Dubbelboer | Strategic energy system advisor

Energy Innovation NL | Topsector Energie

Jörg Gigler | Managing Director

TKI Offshore Energy | Topsector Energie

Bob Meijer | Director

Peter Molengraaf

Peter Molengraaf | Changemaker

Youth Climate Movement

Dion Huidekooper | Chairman