Zoeken

Partners

Het North Sea Energy programma wordt uitgevoerd door organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die een binding hebben met de Noordzee. Als Innovatielijn binnen de TKI Nieuw Gas wordt het North Sea Energy programma is ondersteund door de Topsector Energie.

Deze publiek-private partijen werken mee aan NSE of zijn eerder betrokken geweest.