Partners

De North Sea Energy partners bestaan uit organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die een binding hebben met de Noordzee.