Zoeken

Partners

De North Sea Energy partners bestaan uit organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die een binding hebben met de Noordzee. Het North Sea Energy programma wordt ondersteund door de Topsector Energie (TKI Wind op Zee en TKI New Gas).