Zoeken

Noordzee Energie Outlook onderschrijft belang van systeemintegratie

8 december 2020

Artboard

Bij de dertien no-regret maatregelen die zijn geïdentificeerd in de op 4 december gepubliceerde Noordzee Energie Outlook, staan samenwerking en een integrale systeembenadering op land en op zee bovenaan. Het North Sea Energy (NSE) programma is hier verheugd over. De Outlook bevestigt de in juni gepubliceerde onderzoeksresultaten van het NSE programma over het potentieel van de Noordzee, de opbrengsten van een geïntegreerde aanpak van het offshore energiesysteem en de daarvoor  vereiste coördinatie en samenwerking.

De onderzoeksresultaten van het NSE programma laten zien dat integratie van verschillende technieken, functies en sectoren noodzakelijk is in het steeds complexer wordende energiesysteem. Een geïntegreerde aanpak van offshore wind, aardgas, waterstof en CCS reduceert de CO2-uitstoot én levert voordelen op qua kosten en ruimtegebruik. Dit maakt dat de Noordzee een essentiële rol speelt in het versnellen van de realisatie van het toekomstig CO2-arme energiesysteem.

Programmaleden van NSE hebben met trots bijgedragen aan de totstandkoming van de Noordzee Energie Outlook. Joris Koornneef, wetenschappelijk leider van het NSE programma: “Wij zijn verheugd dat we kennis en ervaring hebben mogen delen in de totstandkoming van de Noordzee Energie Outlook en onze visie hebben mogen delen in de werkgroep.”

NSE zet inmiddels al weer vervolgstappen. De komende twee jaar onderzoekt NSE de ingrediënten die nodig zijn voor een routekaart voor offshore systeemintegratie op de Noordzee richting 2050. Om de routekaart te voorzien van voorbeelden waarin de verschillende energiefuncties eenvoudig gecombineerd kunnen worden, kiest het programma drie offshore locaties in de Noordzee die zullen fungeren als energiehubs.

René Peters, bij TNO de expert op het gebied van het integreren van energiesystemen: “NSE levert graag de relevante kennis en nieuwe innovaties die de Outlook kan blijven dienen en mogelijk zelfs tot uitvoering kan brengen door innovaties en concrete projecten.”

North Sea Energy is een onderscheidend onderzoeksprogramma, onder coördinatie van TNO, van ruim 30 partijen uit de energiewaardeketen dat de waarde onderzoekt van een geïntegreerde systeemaanpak om het potentieel van de Noordzee te ontsluiten en de waarde daarvan te benutten.

Noordzee Energie Outlook

Het in samenwerking met diverse partijen tot stand gekomen rapport levert input voor een visie voor 2030-2050 en is daarmee een hulpmiddel voor beleidsmakers en om eigen beleid vorm te geven en hierin stappen te zetten. Het rapport biedt een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.