Zoeken

Bureau Veritas nieuwe partner in het North Sea Energy programma

22 april 2021

Artboard

Op 18 maart is de handtekening gezet onder de overeenkomst. Daarmee is Bureau Veritas officieel partner geworden in het North Sea Energy programma. Bureau Veritas ondersteunt energy operators die activa op de Noordzee exploiteren bij de implementatie en de naleving van veiligheids-,  milieu- en kwaliteitseisen. Dit conform de nationale en internationale normen.

Bureau Veritas richt zich de laatste jaren ook op offshore wind en de hierbij betrokken off- en onshore infrastructuur. Daarnaast ondersteunt Bureau Veritas haar opdrachtgevers bij de energietransitie. Dit doet zij via het ontwerpen van duurzame test-, inspectie- en testing normen en de inzet van innovatieve (digitale) oplossingen die de transitie mogelijk maken.

Kennisdeling

Bureau Veritas ziet waterstof en CCS als een noodzakelijke stap om de klimaatdoelen te behalen. Hiermee wil zij de footprint in de Noordzee verkleinen en zo een bijdrage leveren aan een betere wereld. Samen met de aangesloten North Sea Energy partners wil Buerau Veritas werken aan het vinden van innovatieve, maatschappelijk verantwoorde, economische en duurzame oplossingen. Deze oplossingen moeten leiden tot een veilige setting voor de waterstofmarkt en aansluiting op de doelen van het North Sea Energy programma. De focus ligt hierbij op kennisdeling met de partners rondom thema’s zoals veiligheid, standaardisatie en verificatie van wet- en regelgeving. Zo is Bureau Veritas sinds het begin van de vorige eeuw in Nederland al actief zijn op het vlak van veiligheid van knalgasinstallaties (waterstof).

Namens alle partners heten wij Bureau Veritas van harte welkom!