Zoeken

INTERVIEW: Miralda van Schot

15 juli 2021

Artboard

Werken in de NSE frontlinie

Het doel van het North Sea Energy-programma is om tegen het einde van 2022 een routekaart op te stellen voor de integratie van offshore systemen in de Noordzee tegen 2050. Centraal in de onderzoeksaanpak staan geïntegreerde energiefuncties in North Sea Energy hubs. We interviewden Miralda van Schot, projectmanager bij New Energy Coalition. Samen met Durgesh Kawale van TNO leidt zij het Energy Hubs werkpakket in het programma en geeft zij mede leiding aan de ontwikkeling van de roadmap.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw werkpakket voor de komende energietransitie?
Miralda: "De verhoging van de CO2-reductiedoelstelling tot 55% - hoewel dit nog in het nationale beleid moet worden overgenomen - betekent niet alleen dat we veel meer capaciteit voor hernieuwbare energievoorziening (HEB) moeten installeren, maar ook dat we dat veel sneller moeten doen. Offshore systeemintegratieoplossingen, zoals platformelektrificatie, CCS (koolstofafvang en -opslag) en waterstofproductie, kunnen daarbij helpen. In dit werkpakket kijken we naar drie specifieke regio's in de Noordzee die allemaal een springplank kunnen zijn bij de integratie van deze functies in de richting van grootschalige systeemintegratie. Natuurlijk kunnen er veel meer regio's zijn, maar we richten ons op knooppunten in het Nederlandse deel van de Noordzee."

Hoe verhoudt jouw werk binnen NSE zich tot de werkzaamheden binnen de North Sea outlook 2030-2040?
Miralda: "De regio's die in aanmerking komen voor de verdere uitrol van offshore wind in Nederland in de periode 2030-2040 nemen wij als uitgangspunt in ons werk. Er is echter nog veel onbekend over hoeveel, wanneer en waar offshore wind in eerste instantie zal worden aanbesteed. Systeemintegratie kan een grootschalige uitrol van offshore wind mogelijk maken, maar dit is sterk afhankelijk van locaties, timing en capaciteit van de fasering van offshore wind. Het werkpakket draagt bij tot de discussie door specifiek in te gaan op het technisch-economisch potentieel en de baten van systeemintegratie in deze regio's. Er zal ook worden gekeken naar regio's die nog niet in aanmerking kwamen, bijvoorbeeld omdat ze niet in het Nederlands Continentaal Plat liggen."

In welke mate is de scope van dit NSE werkpakket internationaal?
Offshore systeemintegratie kent geen geografische grenzen. Er wordt specifiek gekeken naar integratiemogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk in Hub West, of met Denemarken, Duitsland en Noorwegen in Hub Oost en Noord. De mand van grensoverschrijdende integratie bestaat bijvoorbeeld uit de integratie van pijpleidingtrajecten vanuit het Verenigd Koninkrijk (zowel voor CO2 als waterstof), de mogelijke integratie van interconnectiecapaciteit op offshore-eilandstructuren, en/of de totstandbrenging van grensoverschrijdende verbindingen voor offshore-elektriciteitsvoorziening.

Tot slot, wat zijn je interesses buiten werk?
Ik hou van het buitenleven. Wandelen, fietsen, of mijn groenten verbouwen met mijn North Sea Energy Boots aan.